நிரூபிக்கப்பட்ட அமிஸ்டார் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் உலகின் சிறந்த பூஞ்சைக் கொல்லி.

கரும்பு அமிஸ்டார் டாப் உடன் சிறந்தது

என்ன ஒரு அழகு. பருத்தி.

அரிசி ஒரு புதையல்.

அமிஸ்டார் டாப் உடன்

நீங்கள் எவ்வாறு பயனடைகிறீர்கள்?

அமிஸ்டார் தொழில்நுட்பம் நிரூபிக்கப்பட்ட செயல்திறனின் தட பதிவுகளைக் கொண்டுள்ளது

பாட்டி அறிமுகம்: நிரூபிக்கப்பட்ட அமிஸ்டார் தொழில்நுட்பம் நீங்கள் நம்பியது.

நான் தீர்க்கிறேன். நான் தத்தெடுக்கிறேன்.

நோய்கள் உங்கள் பயிர்களைப் பாதிக்க விடமாட்டேன், உங்கள் பயிர்களின் பாதுகாப்பை நான் உறுதிசெய்கிறேன், மேலும் உங்களை லாபம் ஈட்டவும் சரியான விளைச்சலுக்கும் சரியான வழியில் அழைத்துச் செல்கிறேன்!

நான் உருவாகிறேன்.

நான் தன்னலமற்றவன், ஆனால் விவசாயிகளுக்கு சுயநலவாதி. நீங்கள் விரும்பும் சிறந்த நண்பர் மற்றும் உங்கள் பயிரில் உள்ள நோய்களுக்கான ஒரு கனவு… நான் பாட்டி - நிரூபிக்கப்பட்ட அமிஸ்டார் தொழில்நுட்பம் உங்களால் நம்பப்படுகிறது.

சந்தேகம் உள்ளதா?

பாட்டி உங்களுக்கு உதவுவதில் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்!

தமிழ்

அரட்டையடிக்கவும்

பாட்டியுடன்

நான் பாட்டி - நீங்கள் நம்பிய நிரூபிக்கப்பட்ட அமிஸ்டார் தொழில்நுட்பம். உங்கள் மொபைல் எண்ணை கீழே உள்ளிடவும்.