உலகின் மிகச் சிறந்த தானியப்பயிரைப் பாதிக்கும் பூஞ்சாணக் கொல்லி, நிரூபிக்கப்பட்ட ஆற்றல்மிக்க அமிஸ்டார்® டெக்னாலாஜி, இது இரண்டு ஆற்றல்மிக்க குணநலன்களைக் கொண்டது.

மக்காச்சோளத்தில், ஆம்பெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா அதிகப்படியான கதிர்கள் விளைவதற்கு உதவியாக இருக்கிறது, இதனால் அதிகப்படியான விளைச்சல் கிடைக்கிறது

ஆம்பெக்ட் எக்ஸ்ட்ராவை

உங்கள் மக்காச்சோள பயிர்களுக்கு மிகவும் அவசியமான பாதுகாப்பைக் கொடுக்கிறது.

ஆம்பெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா உலகின் மிகச் சிறந்த பூஞ்சாணக் கொல்லி ஆகும் இதனை வழங்குவது அமிஸ்டார் டெக்னாலாஜி ஆகும் இது அதிகப்படியான நோய்களைக் குணப்படுத்துகிறது.
இந்தியாவில், ஆம்பெக்ட் எக்ஸ்ட்ராவை தானியப்பயிர்களான மக்காச்சோளம் & கோதுமை ஆகியப் பயிர்களுக்கு பரிந்துரைக்கப் படுகிறது. இப்படி பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிர்கள் ஆம்பெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா பயிர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது மேலும் நார்த்தான் மக்காச்சோளம், இலை உறைக் கருகல், அடிச் சாம்பல், சாம்பல் நோய், மஞ்சள் துரு ஆகிய நோய்களை கட்டுப்படுத்தி பாதுகாக்கிறது.

மக்காச்சோளத்தில்,

இது எப்படியான பலன்களைக் கொடுக்கிறது?

அதிகப்படியான பாதுகாப்பு, நோய்த்தடுப்பு மற்றும் விளைச்சலையும் கூட்டுகிரது

அதிகப்படியான அழுத்தத்திலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறது மற்றும் உஷ்ணத்தில் அழுத்தம் இல்லை மேலும் அதிகப்படியான கதிர்கள் விளைகிறது

அதிகப்படியான பசுமை – மருந்து பயன்படுத்தாத பயிர்களை விட 4-5 நாட்களுக்கு அதிகமான அளவு பசுமையைக் கொடுக்கிறது

கூடுதல் ஆரோக்கியமான- பசுமையான, அகலமான இலை மற்றும் உறுதியான இலை மற்றும் நீடித்து இருக்கும் பயிராக இருக்கிறது.

அதிகப்படியான விளைச்சல், அதிக இலாபம் மற்றும் உங்கள் மூலதனத்தில் அதிகப்படியான இலாபம் கிடைக்கிறது

ஏதேனும் சந்தேகம்?

உங்களுக்கு உதவுவதால் பைட்டி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறது!

புராடக்ட் குறித்த விபரங்களை டவுன்லோட் செய்யுங்கள்

எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

எங்களுடன் இணைந்து இருங்கள்

நிரூபிக்கப்பட்ட அமிஸ்டார் டெக்னாலாஜி உங்கள் நம்பிக்கைகுரியது இது உலகின் மிகச் சிறந்த பூஞ்சைக்கொல்லியாக விளங்குகிறது.
English (UK)

Get chatty

with Patty

I am Patty – Proven Amistar Technology Trusted by You. Enter your mobile number below.